ControlMK

ControlMK 0.232

Miễn phí
Emulates the mouse and keyboard functionality on a game controller
Người dùng đánh giá
3.9  (24 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
0.232 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Redcl0ud
Perform most of the actions available on a mouse and keyboard using a game controller instead. Customize the controls as you see fit and create a different profile to quickly change between settings. The tool saves a log with all the changes and includes a reset to default button.
ControlMK - cho Phép sử dụng một trò kiểm soát cho Chuột/bàn Phím mô phỏng. Trong những phiên bản cuối cùng có thêm hỗ trợ để tự động nhắc lại hàm. POV công tắc có thể được dùng bây giờ. Một đống mã đã thay đổi. Nếu các anh tìm được bất kỳ vấn đề tố cáo họ được trong phòng forum. Cho thêm một ít nữa chìa khóa mật mã và những khả năng sao chép hồ sơ
Thông tin được cập nhật vào: